Bu çalışmamızda bahsettiğimiz esmalar, zikirler ve vefkler tam  iman ve itikatla Allah’ın (cc) izni ile sonuç verecektir. Bu etkiler kimi ı man beklenmedik bir şekilde ve olağan üstü hallerle ortaya çıkabilen* gibi kimi zamanlarda da hiç belli olmadan yavaş yavaş ortaya çıkabilir Örneğin çok rızık isteyen ve zengin olmak isteyen birisi bununla  zikirleri adabına göre yaptığında kendisine hiç beklemediği bir servet  verilerek de amacına ulaştırılabileceği gibi, kendisine ticaret ve servet kazanma yolları ilham edilerek de bu amacına ulaştırılabilir. Tabii üçü¬nü bir ihtimal daha vardır ki o da Allahu Teâlâ’nın (cc) o kişinin o isteğini yerine getirmemesidir. Eğer durum böyleyse ya o kişi bir usul hatası yapmıştır, ya tam olarak iman etmemiştir ya da bu isteği kendisi için hayırlı değildir. Bu nedenle sabırla ve samimiyetle Yüce Mevlâmızdan (cc) talepte bulunmalı ve isterken hayır istemeliyiz. İsteklerimiz nefsanî arzularımız için olmamalı, bir Müslüman’a yaraşır talepler olmalıdır.Esmaların özelliklerinden bahsetmeye geçmeden önce, esmaların bu kitapta bahsedebildiğimiz özellikleri belki de konunun özetinin öze¬ti bile olamayacağını tekrar belirtmemizde fayda var. Ancak bu kitabı okuyanların kafasında bu konu ile ilgili belirli pencerelerin açılabileceğini ümit ediyoruz. Allahu Teâlâ (cc) zikir ehlinden olan sîzlerin sayısını arttırsın ve zikir ehli olanları yeryüzüne hâkim kılsın. Zikir ehli olmayanları da bu şerefe nail eylesin.