vefklerin hazırlanması, esmaların belirli sayılarda çekil- 

(l havas ilminin bir konusudur.

itibariyle uyum demektir. Vefk, içinde bazı harf

 bulunduğu özel bir tablodur. Bu rakam ve harfler belli, belli usul ve kurallara göre tablo içerisine yerleştirilen  hazırlanmasındaki en önemli dayanak ebedi

(l hesabı harflerin alfabedeki sayısal değerlerine göre

vefkin nasıl hazırlandığı konusunda burada fazla . Ancak vefkin yazılmasında dikkat edilmesi gereken

çekeceğiz.

olmasında amaca ulaşılabilmesi için vefkin ne zamani bilinmelidir. Bazı vefkler her zaman yazılabildiği |Hu lnwı Hkler de sadece belli zamanlar içinde yazıldığında etki gösteren Vefkler bu kitabımızda belirttiğimiz olumlu meselelerde , büyü gibi şeytani işlerde de kullanılabilmektedir. . ayette büyü yapanın da yaptıranın da ebedi olarak | olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle böyle meselelerde bilmeyerek hataya düşülmemesi ve dünyada da ahirette de alınması için okuyucularımızı uyarıyoruz.

' Kiklerle ilgili önemli bir kural da vefkin nereye yazılacağıdır. Vefkoy üzerine (altın, gümüş, kurşun levhalar) yazılması ya da istenmemişse vefk kâğıt üzerine yazılır. Ancak kâğıt üzereyken olacak olan vefkler, tükenmez ya da kurşun kalem gibi nesne takdirde etki etmezler. Bu tür vefklerin belirtilmiş özel biri yoksa safran, gülsuyu, misk karışımlı özel olarak hazırlanan lılı miiırkkeple yazılması gerekmektedir.