Sûre-i Fecir, Mekke’de nâzil olmuştur. 30 âyettir. Kelimeleri, 139 kelimedir. Harfleri, 597 harftir.

Sûre, adını birinci âyetten almıştır. “Fecr” Tan yerinin ağarması ve şafak mânâsına gelir. Âyette “Fecir vaktine andolsun” buyruluyor. (Âyet i)

Fazîleti: Fecir Sûre-i Celîlesi’nin fazilet ve özellikleri dahi vardır.

Bütün belâ ve kazaların uzaklaşması ve bunlardan korunmak emniyet ve selâmette olmak niyyet ve temennisiyle 7 kez Fecir Sûresi okunur. Ve biiznillâh fayda ve yarar sağlanmış olur.

Yine Fecir Sûresi, büyüklerin, kendisinden üst bulunanlann öfkesinden ve zulmünden korunmak ve emîn olmak için okunur.