HACCA GİDENE VE HACDAN DÖNENE KARŞI YAPILACAK DUALAR


Zevvedekellâhüt takvâ ve vecceheke fil hayri ve kefâkel hemme*

Manası: “Cenabı Ecelli A’lâ seni  takva ile azıklandırsın, seni hayra yöneltsin ve senden sıkıntıyı  gidersin “Bir delikanlı Cenabı Peygamber Efendimiz’e gelip: “Yâ Resulellâh! Ben hacca gitmek istiyorum.” Dedi  Allah’ın Rasulü (s.a.v.) onunla yürüdü ve ona karşı bu duayı  okuyarak  duada  bulundu.”