İslam memleketlerinde gördüğümüz camiler ve mescitler Müslümanların bir arada namaz kılmaları için yapılmıştır. Cemaat ile namaz kılmak, tek başına namaz kılmaktan yirmi yedi kat daha sevaptır.

Cemaatle namaz kılmak, birkaç kişinin bir yere toplanıp beraberce namaz kılması demektir. Bunun için Müslümanların bir araya toplanıp beş vakitte camide namaz kılmasının pek çok faydalan vardır. Bu suretle Müslümanlar birbirlerini daha kolay tanırlar. Birbirlerini severler, hayırlı işler görürler. Şayet camiye gidilemezse bulunduğu mahalde de cemaat yapılır. Yalnızsa o zaman kendisi tek başına kılar.

Cemaatle namaz kılabilmemiz için bir kişinin imam olması, diğerlerinin de ona uyması gerekir. Cemaat, imamın arkasında saf durur ve o şekilde namaz kılınır.

Mü’min kardeşim! Camide cemaatle namaz kılarken imamın durduğu yere “mihrab” denir. Müezzin kamet getirdikten sonra niyet edilir, imam “Allâhü ekber” dediği sırada cemaat de sessizce tekbir getirerek imama uyar.

Tekbire imamdan evvel başlasa veya imamdan evvel bitirse imama uymuş sayılmaz. İmam “Sübhâneke ve eûzü besmele”yi sessizce okur. Cemaat yalnız Sübhâneke’yi sessizce okur.

Kıyamda (ayakta) iken sadece imam okur. Cemaat dinler. Rüku ve secdeye giderken imamla beraber cemaat da sessizce tekbir getirir. Rüku ve secdede cemaat da teşbih eder.

Otururken de “Ettehıyyât, Salli, Bârik ve Rabbenâ âtinâ”yı cemaat da okur. Ancak rükudan kalkarken imam “Semiallâhü limen hamideh” der, cemaat ise “Rabbenâ lekel hamd” derler.

Cemaatle namaz kılarken şu noktalara dikkat etmemiz gerekmektedir:

Safların düzgün ve aralarında boşluk olmaması. Önde saf teşkil edecek yer varken arkada saf tutmak doğru değildir.

İmamdan evvel hareket etmemek: Mesela, imamdan önce secdeye gitmek doğru değildir.

İmama uyan bir kişi ise, o takdirde imamın sağ yanında durur.

İmama uyan iki kişi ise, biri sağ biri sol yanına dururlar.

İmama uyan üç kişi ise üçü de arkada durur, saf teşkil ederler.

İmama uyan kadın ise arkada durur.

İmam rükuya varırken yetişen kimse, namaza niyetle hemen tekbir alır. Rükuya varır. Bu suretle rükuya yetişen kimse, birinci rekatı imam ile beraber kılmış sayılır.

İmam rükudan kalktıktan sonra yetişen kimse artık o rekata yetişmiş sayılmaz. İmam selam verdikten sonra namazdan çıkmadan kalkar, o rekatı kendisi yalnız kılar.

Otururken de “Ettehıyyât, Salli, Bârik ve Rabbenâ âtinâ”yı cemaat da okur. Ancak rükudan kalkarken imam “Semiallâhü limen hamideh” der, cemaat ise “Rabbenâ lekel hamd” derler.

Cemaatle namaz kılarken şu noktalara dikkat etmemiz gerekmektedir:

Safların düzgün ve aralarında boşluk olmaması. Önde saf teşkil edecek yer varken arkada saf tutmak doğru değildir.

İmamdan evvel hareket etmemek: Mesela, imamdan önce secdeye gitmek doğru değildir.

İmama uyan bir kişi ise, o takdirde imamın sağ yanında durur.

İmama uyan iki kişi ise, biri sağ biri sol yanına dururlar.

İmama uyan üç kişi ise üçü de arkada durur, saf teşkil ederler.

İmama uyan kadın ise arkada durur.

İmam rükuya varırken yetişen kimse, namaza niyetle hemen tekbir alır. Rükuya varır. Bu suretle rükuya yetişen kimse, birinci rekatı imam ile beraber kılmış sayılır.

İmam rükudan kalktıktan sonra yetişen kimse artık o rekata yetişmiş sayılmaz. İmam selam verdikten sonra namazdan çıkmadan kalkar, o rekatı kendisi yalnız kılar.