Koruyan, muhafaza eden.
Allah mü’min kullarının kalbinde bulunan imanlarını, itikadi sahihalarını, küfre düşmekten, gözüken ve gözükmeyen şeytanların şerlerinden korur. Kainatta cereyan eden ecramın malum bir müddet içersinde düzenli hareket etmelrini muhafaza eder. İnsan, şeytanın ve cin taifesinin oyuncağı olmaktan koruyan Allah Teala’dır. Hiçbir şey O’nu meşgul etmez. Bütün eşyanın suretlerini muhafaza eden Cenab-ı Hakk’tır. Allah Teala, Musa ve Harun Aleyhisslelam’a:
“Sizi muhafaza edip koruyan Benim.”
Nuh Aleyhisselam’a:

“Gemin Benim koruman altında hareket ediyor.” Buyurmuştur.

Mü’min kardeşlerim şunu çok iyi bilmelisiniz ki bizi koruyan, gözeten Allah’tır. Eğer öyle olmasaydı görünen ve görünmeyen şeytanların elinde birer oyuncak olurduk.

-Öğrenciler okuduklarını kolayca anlayabilirmeleri için bu mübarek ismi bol bol okumalıdırlar.

-Bu mübarek isim korunması için neye okunursa Allah onu muhafaza buyurur.