Rızıklanan her şeyin yiyeceğini belirli bir ölçüye göre takdir eden.
Hiç şüphesiz Allah Teala, yarattığı mahlukatı gözetip kollamaya onların rızkını vermeye muktedirdir. Rızıklar çeşitli şekilde verilir. Bazılarının gıdası yiyecek ve içeceklerden bazılarının gıdası zikir ve tatlardan bazılarının ki mücadele ve mükaşefelerden meydana gelir. Hayat böylece devam edip şerifleri aynı anlamdadırlar. Çünkü “kut”, yiyenin rızkıdır yenen şeydir. Rızık olsun “kut” olsun noksanlık kabul etmez. Ezelde ne taktir edilmiş ise odur. Ancak “kut”, dünyada ebedi olarak kalmayacaklar için bir rızıktır.

Bu ismi şeriften anlaşılan odur ki "kut"un belli bir zamanı ve ölçüsü vardır. Çünkü Cenab-ı Hakk Kuranı Kerim'de şöyle buyurdu: " arayanlar için yeryüzünde gıdalarını normal olarak dört mevsim içinde yetiştirmesi için kanun koydu"

"kendisine verilen emirleri yerime getirmesi rızıkları yeryüzüne indirmesi için Allah Teala her semaya vahyetti."

Allah Katında hazineler yükseklerde ve aşağılarda da bulunur. En yüksek hazine Kursidir, Allah'ın ilmidir. En aşağıdaki hazine ise insanınn beynidir. Bu hazineler vardır. Bunlar sahibi için bir emirdir, bir rızıktır.