Ezan, namaz vakitlerini bildiren Resûlüllah’ın sünnetidir. Ezan, insanları ibadete çağıran İlâhi bir davettir. Ezan, sadece namaz vakitlerini bildirmekle kalmaz, aynı zamanda İslam Dini’nin temellerini de herkese ilan eder.

Her gün minarelerden beş defa okunan ezan şöyledir: Allâhü ekber (Allah en yücedir.)

Allâhü ekber (Allah en yücedir.)

Allâhü ekber (Allah en yücedir.)

Allâhü ekber (Allah en yücedir.)

Eşhedü en lâ ilâhe illellâh

(Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim.)

Eşhedü en lâ ilâhe illellâh

(Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim.)

Eşhedü enne Muhammeden Rasûlüllâh (Muhammed Aleyhisselam’ın Allah’ın Rasulü olduğuna şehadet ederim.)

Eşhedü enne Muhammeden Rasûlüllâh (Muhammed Aleyhisselam’ın Allah’ın Rasulü olduğuna şehadet ederim.)

Hayye ales salâh (Haydi namaza!)

Hayye ales salâh (Haydi namaza!)

Hayye alel felâh (Haydi kurtuluşa!)

Hayye alel felâh (Haydi kurtuluşa!)

Allâhü ekber (Allah en büyüktür.)

Allâhü ekber (Allah en büyüktür.)

Lâ ilâhe illellâh (Allah’tan başka bir ilah yoktur.)

Sadece sabah ezanında en son okunan "Allahü Ekber Allahü Ekber"den önce "Es salatü hayrun minen nevim" iki defa okunur