Üç şekilde eda edilen hacdan Haccı İfrad’a ait yeterli bilgi verildikten sonra da şimdi, fazilet ve ehemmiyyeti itibariyle birinci derecede bulunan Kıran Haccma başlanmış bulunuyor.

Haccı Kıran, hac ile umreyi birleştirmektir. İhrama girerken her iki hacca birlikte niyet edilir. Bunun için de iki rekatlık ihram namazını kıldıktan sonra şu şekilde niyet edilir:

"Allah'ım.. Hem umre hem de hac yapmak istiyorum. Bunların her ikisini de kolayca yerine getirmeyi nasib eyle ve yine her iki haccımı da kabul buyur.."

Bu şekilde her ikisine de niyet ettikten sonra İfrad Haccında olduğu gibi telbiye getirmeye başlar ve ta cemreyi taşlayıncaya kadar Kıran Haccmda da telbiyeye devam eder. Telbiye getirerek Mekke’ye ulaşır. Doğruca Kabe’ye giderek önce niyet ettiği umrenin tavafını yapar. Aynı tavafın sa’yi bulunduğu için tavafın ilk üç şavtmda remel ve ızdıba yapılır. Bu tabirler haccı ifradm izahında açıklandı. Daha sonra iki rekatlık tavaf namazı kılınır. Bundan sonra sa’y için Safa Tepesi’ne çıkılır.

Kabe selamlandıktan sonra, tekbir, tehlil, salat, selamlar ve dualarla Safa ve Merve arasındaki dört gidiş ve üç gelişten itibaren yedi şavtlık sa’y sona erdirilir. Haccı Kıran içerisindeki umre burada tamamlanmış olmaktadır. Umre, hüküm olarak sünnettir.

Bundan sonra Hacca ait olan Kudum Tavafı yapılır. Daha sonra da Haccı İfrad da olduğu gibi, hacca ait olan hükümler zamanına ve sırasına göre yerine getirilir. İfrad haccmdan farklı olarak, bayram günü Akabe Cemresi taşlandıktan sonra vacip olan şükür kurbanı kesilir.

Kıran haccma niyetlenip de Kurban kesemiyecek durumda olan kimse, üç bayramdan önce Mekke’de yedisi de memlekete dönüşte olmak üzere on gün oruç tutar. Mekke’de fazla kalan misafirler, teşrik günleri çıktıktan sonra bu yedi günlük orucu aynı yerde de tutabilirler. Bu yedi gün, birbirini takip etmese de caizdir. Ancak peşpeşe tutulması daha uygundur.