Haccın vacipleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

1- Mikat yerinde ihrama girmek,

2- Arafe günü farz olan vakfede o günün gün batımına kadar Arafat’ta kalmak ve Müzdelife’ye gün battıktan sonra hareket etmek,

3- Bayram sabahı imsak attıktan sonra kısa bir müddet için de olsa Müzdelife’de vakfe yapmak, bu vakfenin güneşin doğmasına kadar bırakılmaması gerekir.

4- Cemrelere (şeytanlara) taş atmak.

5- Haccı kıran veya haccı temettü’a niyet etmiş olan kimselerin şükür kurbanı kesmeleri ve bunu bayram sabahından bayramın üçüncü gününün ikindisine kadar geçen süre içerisinde yerine getirmiş olmak.

6- Cemre-i Akabe’yi taşlayıp kurban kestikten sonra baştaki saçın tamamını veya dörtte birini tıraş olmak,

7- Tıraşın Haram-ı Hacc’a (Mina’ya) ve bayram günlerine tahsis kılınması.

8- Cemre-i Akabe’yi (büyük şeytanı) taşlamayı tıraştan evvel yapmış olmak,

9- Kıran ve Temettü’a niyet etmiş olan kimselerin kurbanı, remy-i cimar ile tıraş arasında kesmeleri.

10- Farz olan tavafın bayram günlerinde yapılmış olması,

11- Safa ile Merve arasındaki sa’yi (yedi defa gidip gelmeyi) hac ayında (Zilhicce’nin on günü içerisinde) yapmış olmak.

12- Sa’yi, tam olarak yapılan bir tavaf sonunda yapmış olmak,

13- Özürsüz olan kimsenin Safa ve Merve arasındaki sa’yi yaya olarak yapması,

14- Sa’y etmeye Safa’dan başlamak,

15- Hacca, Mekke dışından gelen kimselerin veda (ayrılık) tavafı yapması,

16- Kabe-i Muazzama’yı her tavaf edişte, tavafa Hacerül Esved’den başlamak,

17- Tavafı, Kabe’yi Muazzama’yı sola alarak  yapmak,

 18- Özürsüz olan kimselerin tavafı yaya olarak yapmaları,

19- Tavafı temiz (abdestli) olarak yapmak,

20- Setr-i avrete tavaf sırasında dikkat edip, erkek ve kadınlar namazda nasıl kapanmaları gerekiyorsa, tavafta da aynı şekilde kapanmış olarak tavaf yapmak.

21- Tavaf-ı Hatimi (Hicr-i İsmail’in) dışından yapmak.

22- Tavaf bittikten sonra Haram-ı Şerifin içerisinde olmak şartıyla iki rekat namaz kılmak.

23- Farz tavafın evvelki dört şavtmdan başka, son üç şavtını da yapmak, (Şavt: Bir defa Kabe-i Muazzama etrafında dönüşün adıdır.)

24- İhramlınm ihramı için sakıncalı olan şeyleri yapmamak... Mesela, ihramlı iken dikişli bir elbiseyi bedenin herhangi bir tarafına giymemiş olmak, başın ve ayakların açık olması, vücutta iki parça bezden başka hiç bir şeyin giyili veya sarılmış olarak bulunmaması, ihramlılık süresince kimseyle dövüşmemek, sövüşmemek ve kırıcı bir davranışta bulunmamak, av avlamamak, avcıya yardım dahi yapmamak... gibi şeyler ihramlınm dikkat edeceği hususlardır.

Haccm vacipleri sadece bunlardan ibaret de değildir. Ancak bu esere bu kadarı alınabilmiştir.