Rasulü Ekrem (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Cebrail Aleyhisselam bana öyle bir ilaç öğretti ki, o varken ne başka bir ilaca muhtaç olurum, ne de doktora.” Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali (r.anhüm):

 

“O ilaç nedir ey Allah’ın Rasulü? Bizim ona ihtiyacı mız vardır.” dediler.

 

“Yağmur suyundan bir miktar su alınır. Üzerine Fa­tiha Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi ve Ayet el- Kürsi her biri yetmiş kere olmak üzere okunup, akşam sabah yedi gün o sudan içilirse, beni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim, bana Cebrail dedi ki:

 

“Bu sudan kim içerse, Allahü Teala onun vücudun­dan her türlü hastalığı giderir. Onu bütün hastalık ve san­cılarından kurtarır. Kim o sudan karısına içirip onunla cima ederse Allah’ın izniyle hamile kalır. Göz ağrısını, sihri gide­rir. Balgamı keser, göğüs ve diş ağrılarını ve çok yemek ye­mekten meydana gelen ağırlığı, susuzluğu, idrar tutukluğu­nu giderir. O kimse kan aldırmaya muhtaç olmaz. Bunun faydaları saymakla bitmez.”