Bir gün Resulü Ekrem (a.s.) arkadaşları ile otururlarken Sülemî kabilesinden adamın biri ağlayarak Resulü Ekrem (s.a.v.)'in huzuruna geldi. Efendimiz (s.a.v.) ona:

"Ey Beni Sülemî kabilesine mensup kişi! Seni üzüp ağlatan şey nedir?"

"Namaza kalkınca bende bir hezeyan meydana geliyor. Uyuyunca kötü ve çirkin rüyalar görüyorum. Çok defa beni yakalayan vesvese dinimi harap ediyor."

"Ey Sülemî! Sende meydana gelen şeyler Allah'ın lanetine uğrayan şeytanın işleridir. Benim sana öğreteceklerime dikkat et. Miraca gittiğimde Alemlerin Rabbi'nin bana yedinci kat semada iken öğrettiği on dokuz ism-i şerifi öğreteceğim:

O isimlerden dördü İsrafil Aleyhisselam'ın alnında, dördü Mîkâil Aleyhisselam'ın alnında, dördü Cebrâîl Aleyhisselam'ın alnında, dördü Azrâil Aleyhisselam'ın alnında, üçü Arş-ı A'lâ'yı taşıyan Nâmus-u Ekber isimli meleğin alnına yazılmıştır. Bu meleğin kanadının biri doğuda, biri batıda, başı Arş-ı A'lâ'nın altındadır. Eğer Allah Teala ona semaları, aralarındaki, içindekileri ve üstündekileri yutmasını emretseydi bir anda yutup yok ederdi.

—Anlattıklarınızı aynen tasdik ediyorum. Doğrudur, ey Allah'ın Resulü! dedi. Bunun üzerine Resulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdular:

—O on dokuz kelime ile sıkıntıda olan dua ederse, Allah sıkıntısını giderir. İç huzursuzluğu olan okursa Allah Teala iç huzursuzluğunu izale eder. Kaybolan okursa ailesine kavuşur. Hasta okursa şifa bulur. Borçlu okursa borcunu öder. Bu duanın bulunduğu evden Allah Teala iblisi ve askerlerini uzaklaştırır. Sen de bu duayı sabah ve akşamları oku. Dileğini söyle. Dua şudur:

Allâhümme innî es'elüke yâ rahmânü yâ rahıymü ve yâ câral müstecîrîne ve yâ emânel hâifîne ve yâ ımâde men lâ ımâde lehû ve yâ senede men lâ senede lehû ve yâ zühra men lâ zühra lehû ve yâ hırzed duafâi ve yâ azıymer racâi ve yâ münkızel helke ve yâ münciyel ğarkâ ve yâ muhsinü ve yâ mücemmilü ve yâ mün'ımü ve yâ müfaddılü ve yâ azîzü* Entellezî secede leke sevâdül leyli ve dav'ün nehâri ve şüâüş şemsi ve hefîfüş şeceri ve deviyyün nahli ve nûrül kameri yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü lâ şerîke lek* Es'elüke en tüsalliye alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin en takdıye hâcetî*