Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ben şunun hürmetine Senden dilekte bulunurum  Muhakkak ki, hamd, Sana mahsustur, istemeden

onden başka Allah yoktur. Ey kullarına merhamet ifrit oy kullarına istemeden veren, lütuf ve bağış sahibi!

göklerin ve yerin Yaratıcısı, ey saltanat ve ikram sahibi! olan, ey her şeyi yöneten! Senden başka Allah yok her şeyden münezzehsin, Ben kesinlikle kendine. Allah’ım! Ben şunun hürmetine Senden m-hin bulunuyorum: Bilirim ki, kesinlikle Sen, evet evet, Allah'sın, Senden başka Allah yoktur. Sen birsin, kimseyei muhtaç değilsin, doğurmazsın, doğmazsın. O'na hiçbir  ve uygun olamaz. Eliflâm mîm. O, Allah’tır, O'ndan i Allah yoktur, 0 diri olandır, her şeyi yönetendir. Sıkıntılarınızı, tek bir Allah’dır, O'ndan başka Allah yoktur. o en ve Bağışlayan’dır. Ey saltanat ve ikram sahibi! Ey muhmmetlerin en Merhametlisi! Allah’ım! Ben şunun hürmeti Senden dilekte bulunuyorum: Kesinlikle Sen, evet  Sen, Allah’sın! Senden başka Allah yoktur. Sen birsin,  olansın, biriciksin, kimseye muhtaç değilsin, doğurmazsın , doğmazsın. O'na hiçbir şey, eş ve uygun olamaz. Tek ulun Allah’tan başka hiçbir Allah yoktur, O'nun ortağı yoktur,  O'nundur, hamd yalnızca O'na aittir. O, her şeye ilmi yetendir. Allah’tan başka hiçbir Allah yoktur. Güç ve kuvvet, yalnızca yüce ve büyük olan Allah iledir. Güçlü, ulu, uygun isminle Senden diliyorum. Rabbi m, Rabbi m, Rabbim! ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim! Tek olan Allah’tan başka hiçbir Allah yoktur, O'nun ortağı yoktur, egemenlik O'nundur, hamd yalnızca O'na aittir, O, her şeye gücü yetendir. Hamd, yalnızca Allah’a aittir, Allah her türlü eksiklikten münezzehtir, Hamd, yalnızca Allah’a aittir. Allah’tan başka hiçbir Allah yoktur. Allah, büyüktür. Güç ve kuvvet, yalnızca yüce ve büyük olan Allah iledir. ”