Kıymetli kardeşlerim!

Bu ayette Yüce Allah (cc) şöyle buyurur:

“Ey Ademoğlu! Her mescide gidişinizde zinetli elbiseleri giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”

İsraf nedir?

İsraf konusunda halkımız arasında yanlış veyahut eksik anlayış var. İsraf deyince birçok kimse ekmeğin, yemeğin artanının atılması zannederler.

Evet, ekmeğin, yemeğin artığını atmak israf olduğu gibi pek çok konular da israf kapsamındadır.

Esasen israf: Birşeyin haddinden fazla yapılması; birşeyin ölçüden fazla yapılmasıdır. Bir kuvvetin, enerjinin yerinde harcanmaması yahut yerinde harcanırken ihtiyacından fazla sarfetmesi israftır.

Çöpe atılan ekmek ve yiyecekler israf olduğu gibi lüzumundan fazla kullanılan su ve her türlü maddeler de israftır.

Zamanımızı boşyere harcamak da israftır. Müslüman, her saatini ya dünyası, ya da ahireti için sarfetmesi lazımdır.

Kahve köşelerinde sırf vakit geçirmek için parasız da olsa kağıt oynamak, onları seyretmek de israftır. Bunlara sorarsanız. Niçin oynuyorsunuz? Niçin oynayanları seyrediyorsunuz? Vere¬cekleri cevap:

“Zamanı geçirmek, zamanı öldürmek için.”

Derler. Müslümanın ise boşyere geçireceği hiçbir boş vakti yoktur. Ya dünyası veya ahireti için sarfetmesi lazımdır.

Emekliyim, yaşlıyım, kahvede vakit öldürmek için kahvede oturmaktan başka ne yapabilirim? Diyenlere cevabımız var: Kitap okusun, okuma bilmiyorsa okuyanları dinlesin veyahut Allah’ı zikretsin, ne kadar çok zikrederse o kadar fazla sevap kazanır. Kalbinde huzur, sükun, itminan meydana gelir.

Yine eline teşbihi alsın yüzlerce binlerce istiğfar çeksin. “Elhamdülillah”, “Sübhânellâh”, “Alla- hu Ekber” desin. Bildiği duaları okusun. Yüce Allah, Kur’an’da Allah’ı çok zikretmemizi emret¬mektedir.

Allah’ı çok zikretmemiz, Allah’ın bize verdiği sayısız nimetlere karşı şükür ifadesidir, hatta az biledir.

Yüce Allah, helal yemeyi emretmiştir. Fakat haddi aşmayı, çok oburluğu da yasak etmiştir.

“Ey iman edenler! Allah’ın size kıldığı iyi ve temiz şeyleri (siz kendinize) haram kılmayın ve sınırı

nşmayın, Allah sınırı aşanları sevmez.”

Bu ayette haddi aşmak, haddinden fazla yemek, israf etmek, artanı atmak gibi şeylerdir.

İsrafın azı da çoğu da haramdır.

Bunu İslam’ı anlayan, yaşayan bir mü’minin yaptığını örnek ile anlatalım: Büyük bir semtte modern binalar yapılır, orada yaşayan müslü- manlar, bir cami yaptırmak ihtiyacını duyarlar. Bunun için de bir müslümanın büyük bir arsası var, dernek kurup burada cami yaptırmak isterler, heyet halinde ona giderler, arsa sahibinin hizmetçisi bunlara sigara yakar. Arsa sahibi: “Mangalda ateş varken ne diye kibrit yaktın?” diyerek hizmetçisini azarlar.

Cami yaptırmak isteyenler, arsa sahibine: “Senin arsanı satın alıp cami yaptırmak istiyoruz, bunun için ucuz vermeni rica ediyoruz” derler.

Arsa sahibi müslüman: Satın almak istiyor¬sanız, normal fiyatı şudur, bir lira eksiğine vermem ama Allah rızası için camiye bağışla diyorsanız. İşte o zaman: “tapusunu bağışlıyorum” der.

Dernek mensupları, bir kibrit çöpü için hizmetçiye kızmanız ne? Trilyonluk arsa bağışlamanız ne? diye sorar.

O zaman şöyle der: Siz İslam’ı iyi anlamamışsınız, burada mangalda ateş varken, bununla sigara yakmak varken, kibritle sigara yakmak israftır, haramdır. Ama trilyonluk arsamı Allah için bağışladım, bu israf da değildir, benim için ahirette kat kat sevap büyük kazançtır der.