Sûre-i Kadir, Mekke’de nâzil olmuştur. 5 âyettir. Kelimeleri, 30 kelimedir. Harfleri, 112 harftir.

Sûrede, Kadir gecesinden söz edildiği için Kadir Sûresi adını almıştır. Sûrenin konusu kadir gecesi ve fazileti hakkındadır.

Bismillâhir-Rahmânir-Rahîym

Okunuşu: İnnâ enzelnâhü fi leyletilfeadr [1], Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr [2], Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr [3], Tenezzelülmelâiketü uerrûhu fıyhâ bi’izni rabbihim min külli emr [4], Selâmün hiye hattâ matla’ıl/ecr [5],

Mânâsı: "Şüphesiz biz, onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik [1]. Bildin mi, nedir Kadir Gecesi f2J. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır [3]. O gecede melekler ve Rûh (Cebrail), Rablarının izniyle, her iş için arka arkaya iner (4). O gece, fecrin doğuşuna kadar selâmettir

Konusu sadece Kadir Gecesi’nden bahseder. Ve yine Kadir Gecesinin faziletinden söz ederek, Kadir Gecesi’nde meleklerin yeryüzüne (bereketler ve feyzü bereket) getirerek, sabaha kadar selâmettik ve emniyet içinde tecelli eden Cenâb-ı Allâh'ın lütuflarından söz eder.

Kadir Sûresi'nin Fazileti:

Ey Cennet Yolcusu Kardeş! Kadir Sûresi’ni okuyanlar Sûre-i Şerîfenin ismi gibi kadre ererler.

1.         "Kadir Sûresini (10) on kere okuyan kimsenin bin günâh-ı sağîri (küçük günâhı) bağışlanır.” Hadîs-i Şerif yine:

2.         “Kadir Sûresi'ni (100) yüz kere okuyan kimsenin kalbine Cenab-ı Hakk ismi Â'zammı ilham eder (sokar), o kimse dilediği kadar dua eder ue duası kabul olur. Yâni, Cenâb-ı Hakk, bu kimsenin tüm hacetini istek ve dileklerini lütfederek verir”

3.         Cuma gecesi (1000) bin kere Kadir Sûresi'ni okuyan kimse, Sevgili Peygamberimizi rüyâsında görür”

4.         “Kim ki, bir dileği vardır: 41 kere Kadir Sûresini okusun. Dileği uerilir. (Muradına nail olur)”

5.         “Sabah ve akşam namazlarından sonra (3) üç kere okuyan kimse şeytân şerrinden emin olur, cümle sıkıntılardan necat (kurtuluş) bulur”

Kadir Sûresi’nin İsm-i A’zam olduğunu söyleyen bazı arıf-ı bıllâh olan ilim erbabı olmuştur.

Şu hâlde Kadir Sûresi’ni okuyanın tüm dıleklen venlır. Rızkı bol ve kolay olur. Hasta ise şifâ bulur. Belalardan uzak kalır. Sıhhat ve afiyeti devamlı olur.

Ey Cennet isteyen Kardeş! Hadîs-i Şerîfde “Bir kimse_ abdest  aldıktan sonra, “Kadir Sûresi’ni" bir veya üç kere okursa, Kıyamet Günü peygamberlerle beraber haşrolur (diriltilir). Ve abdest alıp kelimei Şehadet getirerek bu süreyi de okursa sekiz cennetin kapısı açılır.istediğin kapıdan gir denir" buyrulmuştur.