Sûre-i Kasas, Mekke’de nâzil olmuştur. 88 âyettir. Kelime sayısı, 441 kelimedir. Harfleri ise 5800 harftir.

Kasas, Kıssanın çoğulu olup kıssalar, (hikâyeler, olaylar) demektir. Sûre, ismini 25.nci âyetinden almıştır.

Sûre, Hz. Mûsâ’nın hayâtı çocukluğundan başlayıp, Fir’avunla olan mücâdelesine geniş yer vermiştir.

Sûre-i Kasas’ın başından üç âyetin meâli şöyle:

“1. Tâ, sîn, mîm, 2. Bunlar, Kitâb-ı Mübîn’in (herşeyi aşikâr

açık seçik kılan Kitâb’ın) âyetleridir. 3. Ey Resûlüm! Biz, sana Mûsâ ile Fir’avunun haberlerinden (önemli kıssalarından) dosdoğru okuyoruz, anlatıyoruz ki mü’minler (için ibret belgesi olsun) istiifâde etsin, yararlansınlar.”

Fazileti: Kasas Sûresi’ni okuyanların Cenâb-ı Hakk, himâye eder. Her kim, bu sûreyi yedi kere okursa, Cenâb-ı Allah, bu kulunu görünmez bir kazadan korur. Hz. Mûsâ’yı düşmanı Fir’avundan koruduğu gibi, okuyan kimseyi büyük bir düşmanın zararından korur.