Aziz müslümanlar!

Bu ayette içki ile beraber kumarın da haram olduğunu beyan ediliyor:

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir ki bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”101

Yüce Allah, içkiyi, putlara tapmayı yasak ettiği Maide suresinin 90-91. ayette kumarı da yasak etmektedir. Aynı zararların kumarda da olduğunu açıklamaktadır. Çünkü ferde ve topluma, İçki ne kadar zararlı ise, kumar da o şekilde zarar vermektedir. Her ne kadar içki gibi aklı yok etmese de öyle bir hırs veriyor ki, sonunda mutlaka kazanma duygusu ile aklı, mantığı, bütün mal varlığını yok etmektedir.

İşte kumar kazanma ihtirasıyla kalpleri yormaktadır. Kazanma ihtirası, kaybettikçe artmak Elinde, avucunda ne varsa hepsini satıp kumara yatırmaktadır. Hatta en yakınlarını para karşılığı satmaktadır. Son noktaya kadar kazanma ümidi olduğu için bütün mal varlığını feda etmektedir.

Ocakları söndüren, haneleri yıkan kumar belasından uzak durmalıyız. Küçük para ile veya çay, kahve karşılığı oynanmasından bile kaçınmalıyız.

Esasen kumara başlayan kimseler, küçük para, çay, kahve karşılığı hatta vakit öldürmek ve eğlence için kullanmaktadırlar. Birkaç defa oynadıktan sonra alışkanlık meydana gelmektedir.

Bu alışkanlığın neticesi paralı kumara götürmektedir. Alkol mikrobu damarlara yerleşmektedir. Akşamcılar, akşamı hararatle beklediği gibi kumarcılar da kumar saatlerini beklemektedirler.

Zamanımızda çok çeşit kumar makinaları vardır. Makine ve kumar tekniği ne şekilde değişirse değişsin neticede kumardır.

Şans oyunları adında çıkan piyango, loto, toto, at yarışları bahisleri hepsi kumara girmektedir.

Samimiyetlerine inandığım bazı kimseler, hatta dinî hassasiyeti olanlar, piyangoda kumarın şekil şartı bulunmadığı için kumar sayılmaz derler. Halbuki çok yanlış...

Kumarın oyandığı eski devirlerde kumar insanlar arasında karşılıklı yapılırdı. Yani iki ve daha çok kişi bir masa etrafında toplanır, ortaya para konur. Piyangoda, loto toto gibi oyunlarda İse karşılıklı oturup oynanma yok. Şekil şartı bu oyunlarda bulunmamaktadır.

Eski zamanlarda bu şekil şartı olması bile zayıf. Kumarın haram olma sebebi, emeksiz kazanç olmasıdır. Çok az verip çok para alınması, para sahiplerinin rızası olmaksızın. Her ne kadar kaybedenler “razıyız” deseler de...

Aslında onların iddia ettiği şekil şartı, bugün modern şekilde meydana gelmektedir. Piyangonun, lotunun, totonun çekilişi televizyondan verilmektedir.

İşte televizyon modern masa, stüdyoda ve televizyon kanallarından seyreden milyonlarca insan. Bu modern masa (stüdyo) etrafında kumar oynanmaktadır.

Modern teknikle yapılan piyango, loto, toto gibi kumarlar da haramdır.

Piyango bileti alan, toto, loto oynayan, at yarışları bahislerine iştirak eden herkes, birden çok para kazanmak gayesiyle yapmaktadır. Hiç kimse, müesseseye yardım gayesiyle yapmamaktadır. Bu gibi işlemler, insanları tembelliğe alıştırmaktadır. Havadan para kazanma duygusunu zihinlere yerleştirmektedir.

Az olsun ama helalinden olsun, alınteriyle olsun ideali zihinlere yerleştirmeye gayret göstermeliyiz.

En büyük saadet ve huzurun helal lokmada ve alınterinde olduğunu milletimizin beyinlerine nakşetmeliyiz.