Sûre-i Leyl, Mekke’de nazil olmuştur. 21 âyettir. Kelimeleri 71 kelimedir. Harfleri 310 harftir.

Sûrenin adı, birinci âyette geçen “ELLeyl” kelimesinden alınmıştır. “Leyi” gece demektir. Sûre, geceye yeminle başladığı için “Leyi Sûresi” denilmiştir.

Fazîleti: El’Leyl Sûre-i Celîlesi’nin fazilet ve özelliği de şöyledir. Bu Sûre-i Celîle’yi geceleri gündüzleri bütün korkulardan ve korkulu yerlerden ve korkuyu gerektiren hâllerden emniyet ve selâmette olmak için yedi defa okumalıdır. Biiznillâh faide verir.

Ey hak yolcusu! Bu âyet-i kerîmeler, Hz. Ebû Bekir (r.a.) hakkında gelmiştir. Hz. Ebû Bekir (r.a.) Hz. Bilâl-i Habeşî’yi pek çok para ile satın almış ve Hz. Bilâl’i kölelikten ve kâfirlerin işkencesinden kurtamuşt1. Bu sûrenin son âyetleri bu gerçeği dile getirmekte ve Allah yolunda parasını harcayan Hz. Ebû Bekir (r.a.) Efendimizin Cenâb-ı Hakk’ın nzâsına nâil olduğu ve kendisinin de memnûn diriliyorUt edİlece^ husûsunda Allâh’ın lutfunun tecelli ettiği bildiriliyor.