Başka bir yere gidecek olanlar yolculuk esnasında dört rekatlı farzları iki rekat olarak kılarlar. İki ve üç rekat farzları ve bütün, sünnetleri olduğu gibi kılarlar. Yolculuk anında ve korkulu zamanlarda minnetler terkedilebilir.

Seferin en az zamanı senenin en kısa günleriyle ve gündüz orta yürüyüşle üç gündür. Yemek, içmek namaz ve diğer zaruri ihtiyaçlar da bunun içindedir.

Orta yürüyüş, deve ve insan yürüyüşüdür. Denizde mutedil rüzgar ile yüzen geminin aldığı üç günlük mesafe sefer müddetidir. Saat itibariyle yolculuğun müddeti on sekiz saatlik mesafedir. (Takriben doksan kilometre mesafedir.) Misafirlik hususunda vatan üç kısma ayrılır:

1. Vatanı asli,

2. Vatanı ikamet,

3. Seferi vatan.

Vatanı asli: İnsanın doğduğu, evlendiği veya oturup geçinmeyi kasdettiği bir yerdir.

Vatanı ikamet: On beş gün ve daha fazla gün oturmaya karar verdiği yerdir.

Seferi vatan: Onbeş günden aşağı duracağı yerdir.

On sekiz saatlik mesafeye gitmek için sefere niyet edip asıl vatanından ayrılan kimse misafir olup yukarda anlatıldığı üzere dört rekatlı farz namazları kısaltacağı gibi mestler üzerine de üç gün mesheder. Cumanın, bayramların ve kurbanın vacip olması üzerinden düşer. Ramazan’da oruç tutmayabilir. Sefere niyet etmeksizin bütün dünyayı dolaşsa misafir sayılmaz.

Birine tabi olarak yola çıkanın niyetine itibar olmayıp kendisine uyulanın niyetine tabidir. Bundan dolayı askerler kumandanların, karı-kocanın, köle efendisinin niyetiyle misafir olur. Askerlerin kumandanları sefere gidileceğini söylemezse sefer anında üç gün mukim olarak namaz kılıp ondan sonra namazı kısaltırlar. Misafir bir yerde on beş gün durmaya niyet ederse mukim hükümlerine tabi olur. Misafir olan dört rekat farzları yolculukta iken iki rekat kılmayıp dört rekat kılsa tahrimen mekruh olur.

 Dört rekatlı farzda misafir mukime uyarsa, tamam kılar. Mukim olan misafire uyarsa, misafir iki rekatta selam verir. Mukimse namazını dört rekata tamamlar. Yalnız imam olacak misafirin, namaza durmadan önce "ben misafirim, iki rekatta selam vereceğim,siz namazınızı tamamlayınız" demesi menduptur. Köy ve kasabada oturmayıp çadırda yaşıyan göçebeIer, daima mukim hükmündedirler. Yani misafir sayılmazlar.Seferde kılınmayan namazlar seferden çıkınca iki rekat olarak, misafir olmadan geçirilen namazlar seferde dört rekat olarak kaza edilirler. Misafir; gittiği yerde ne kadar kalacağını bilmese, ne kadar kalırsa kalsın yine misafirdir, mukim olamaz.