Mümtehine Sûresi, Medine’de inmiştir. 13 âyettir. Kelimeleri, 348 kelimedir. Harfleri ise, 1510 harftir.

“Mümtehine” imtihan olunan kadın anlamınadır. Sûre bu konulardan söz ettiği için, sûreye bu isim verilmiştir.

Sûrenin başından sonuna kadar ele aldığı konular, Müslümanlarla Müslüman olmayanların dost olamayacağı gerçeğini dile getirmiştir.

Özellikle Müslümanlığı ortadan kaldırmak ve yer yüzünden silip atmak isteyen düşmanlarla dost olmanın doğru bir hareket olmayacağı vurgulanmaktadır sûrede.

Fazileti: Mümtehine Sûresi’ni hergün okuyanların gönlündeki nifak hastalıklarının silineceği bildirilmiştir.

Yâni, bu Sûre-i Kerîme’ye devam eden kimselerin kalbindeki münâfıklık belirtileri, Cenâb-ı Hakk tarafından silinip yok edilir demektir. Bu sûreyi okuyan harâmlardan korunur. Borçlanmak ve yoksulluk gibi musibetlerden de muhafaza olunur.