Münâfikûn Sûresi, Medine’de nazil olmuştur. 11 âyettir. Kelime sayısı 180 kelimedir. Harfleri, 976 harftir.

Sûre ismini, 1.nci âyetten almıştır. Münâfıkların kötü özelliklerinden söz ettiği için sûreye “Münâfikûn-Münâfıklar” Sûresi denmiştir.

Münâfık, dışından Müslüman görünüp içinden (kalbinden) kâfir olanlardır. İki yüzlülere de münâfık denmesi, döneklik yap- tıklanndandır.

Fazileti: Bu sûrenin özelliklerinden biri de dedikoducu ve kıskanç kimselerin şerrinden korumasıdır.

Şöyle ki; Bir kimse, dedikoducuların şerrinden, kıskançlık hastalığına tutulmuş hasedçi kimselerin şerrinden korunmak için Sûre-i Münâfikûn’u 100 kere okursa, bunların şerrinden emniyette ve selâmette olur. Biiznillâhi TeâlâL