Sûre-i Mutaffifîn, Mekke’de nazil olmuştur. 36 âyettir. Kelimeleri, 169 kelimedir. Harfleri ise, 730 harftir.

Sûre, adını ilk âyetinden almıştır. “Mutaffifîn” ölçü ve tartılarını eksik (hafif) tartanlar anlamınadır. Âyet 1’de "Ölçü ve tartıda eksik verenlere (hilekârlara) yazıklar olsun" buyrulmaktadır. Böylece alış verişte hile yapanlar kınanmaktadır. Onlar için zorlu bir azâb geleceğini bildirmektedir.

Fazileti: Bu Sûre-i Şerîfe’nin fazileti ile ilgili bilgiler şöyledir.

Her kim, alış verişinde ve kazancında bereket olmasını istiyorsa, kazancının çoluk çocuğuna yeterli gelmesini istiyorsa, bu sûreyi 7 kere okumalıdır. Kazancında bereket hasıl olur.

Her kim, ağlayan çocuğuna susması için, 5 kere bu sûreyi okursa, çocuğun ağlaması geçer. Çocuk sakinleşir.