Resûlü Ekrem (Aleyhis selâm) Efendimiz buyurmuştur:

"Kim, her namazın sonunda (şu istiğfar duasını) okursa, düşmanla muharebeden kaçsa bile, günâhları bağışlanır.” Tabaranî rivâyet etmiştir.

01 istiğfar duâsı budur:

“Estağfırullâhel’azîyme ve etûbü ileyh.”

Mânâsı: "Yüce Allah’tan bağışlanmamı dilerim. Ve O’na tevbe ederim (O’na yönelirim)."

Ey Hakk yolcusu! Bir kulun hayâtında bol bol tevbe ve istiğfar okumanın çok büyük önemi ve fazîleti vardır.

Ey dost/ Dinimizde muharebeden kaçmak büyük günâhlardandır. Hadîs-i Şerîfde ise, “Ferra minezzahfi” ifâdesi vardır. Bu ifadeden anlaşılıyor ki, namaz sonu tevbe ve istiğfâr etmenin büyük günâhların dahi bağışlanmasına vesiyle ve sebeb oluyor de¬mektir.