Yedi şey oruçlu kimse için mekruhtur:

1- Bir şeyin tadına bakmak. Bunda orucun bozulmasına sebep olma tehlikesi vardır. Tutulmakta olan oruç nafile bile olsa durum aynıdır. Satın alınacak şeyin tadına bakılmasında ihtilaf vardır.

2- Gereksiz yere herhangi bir şeyi ağızda çiğnemek, kırmak, ezmek. Çocuklu bir kadın çocuğuna herhangi bir gıda maddesini ağızda ezip de vermek ihtiyacında olup aynı işi yapabilecek başka bir kimse de bulunursa, çocuğu için o gıda maddesini ağzında ezmesi mekruhtur.

Eğer kendisinden başka bu işi görecek kimse mevcut değilse, o zaman kendisinin çiğnemesi mekruh değildir. Bu şekilde hüküm verebilmek için, o gıda maddesinin çocuğun hayatı için ehemmiyet taşıması lazımdır.

Ahlaksız bir kocanın nikahında bulunan masum bir kadının pişirdiği yemeğin tadına bakmasında bir sakınca yoktur. Eğer kocası iyi bir insan ve müsamahalı davranan bir kimse ise, o zaman pişirilen yemeğin tadına bakılması helal olmaz. Hizmetçi olarak çalıştırılan kimsenin durumu da aynen böyledir.

3- Sakız çiğnemek mekruhtur. Çünkü sakızın çiğnenmesi ile mideye herhangi bir şey gitmemektedir. Eğer çiğnenen sakızdan veya içerisindeki şekerli veya sütlü madde bulunup da ondan bir şey mideye gitmekte ise ve bu bilerek yapılırsa, o zaman orucu bozup kazasını gerektirdiği gibi, keffareti de gerektirir.

Sakızı çiğneyen kimsenin gerek erkek, gerekse kadın olmasında bir fark yoktur. Hazreti Ali kerremallahü vechehü şöyle demektedir: Aldın kabul etmeyeceği şeylerden salan. İsterse o şeyin sende ma’kul mazereti bulunmuş olsun."

Oruçluluk halinin dışında sakız çiğnemek kadınlar için müstehap, erkekler için mekruhtur. Topluluk içerisinde olmamak şartıyla, erke klerin sakız çiğnemelerinin de müstehap olduğu bildirilmiştir.

4- Oruçlu iken öpme, sevme gibi hareketlerde bulunmak mekruhtur. Bunun şehvetle yapılıp yapılmamış olması arasında fark yoktur.

5- Oruçlu iken sarılma ve kucaklaşma mekruhtur. Zahirü’r-Rivaye’ye göre bu hareketlerin mekruh olabilmesi için, bunları yapan kimsenin tam olarak kendisinden emin olan bir kimse olmamış olmasına göredir.

Kendisinden kesinlikle emin olan kimsenin karısnı öpmesi, okşaması, sarılma ve kucaklaması mekruh olmaz.

Kesin olarak bu hususlarda kendisinden emin olamayan kimsenin, orucunu bozma ihtimalinden dolayı kerahata yer verilmiştir.

Kendisinden emin olan kimsenin dahi ağızdan öpmesi mekruhtur. Çünkü, ağızdan tükürük emme ihtimali vardır. Ez-Zahiriyye isimli eserde aynen böyle ifade edilmiştir.

6- Tükürüğün ağızda biriktirilip yutulması mekruhtur.

7- Kendisini zayıf düşüreceğini sandığı kan aldırma ve ağır işte çalışma gibi işlerde bulunmak.