Aziz müslümanlar!

Bu ayette Yüce Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım

   isteyin. Allah, sabredenlerle muhakkak beraberdir.“

“Sabreden zafere erer.”

Sabır, insan hayatında son derece önemlidir. İnsan hayatının her faaliyetinde ve her gün ve her saatte sabırla imtihana tabii tutulmaktayız.

Manevî hastalıkları önlemede mühim yeri olduğu gibi maddî hayatımız ve hastalıkları önlemekte de büyük rolü vardır.

Dünya ve ahiret hayatında başarılı olmak, 5-icırlı olmaya bağlıdır. Bu yüzden Allah sevgilisi sav) şöyle buyurdu:

“Sabır imanın yarısıdır.”