Sûre-i Tekvîr, Mekke’de nazil olmuştur. 29 âyettir. Kelimeleri, 104 kelimedir. Harfleri ise, 530 harftir.

Sûre, ismini 1.nci âyetten almıştır. “Tekvîr” güneşin toplanıp tortop olmasından, toplanıp dürülmesi tabirlerini dile getiriyor.

Sûrenin, ilk âyetlerinde: “Güneş katlanıp dürüldüğü zaman, yıldızlar kararıp döküldüğü zaman, dağlar yerinden oynayıp yürüdüğü zaman, ...herkes, (her kişi) hayır ve şerden neler getirdiğini anlar...”

Ey Hak Yolcusu! Bu sûrelerin Türkçe meâl ve anlamını güvenilir bir Türkçe Kur’ân Meâlinden ve Tefsirinden okuyup, Kur’ân’da neler var bilgi edinmelisin. Bizim bu küçük kitabımızda bütün sûreleri ve anlamını koymamız elbetteki müsâit değil olduğunu sen de kabûl edersin.

Fazîleti: Tekvîr Sûresi’nin özelliklerinden ve faziletinden birkaçı şöyledir.

Bir kimse, herhangi bir zorluk ve müşkülatla karşılaşırsa Tekvîr Süresi’ni 7 kere okur ve Cenâb-ı Allâh’tan kolaylıklar vermesini niyâz ederse, Allâh bu kuluna suhûlet (kolaylık) nasib eder. Aynı zamanda Tekvîr Süresi’ni okumaya devam edenler, herkes ta- rafından saygınlıkla karşılanırlar.