Estevdiullâhe dîneke ve emâneteke ve havâtıme

amelik*Manası: “Senin dinini, emanetini ve işlerinin  sonunu Allah’ın himayesine bırakıyorum.”

“Rasulü Ekrem (s.a.v.), bir kimseyi yolcu ederken (bu şekilde) duada bulunurlardı.”