Menu
Your Cart

Mezhepler Tarihi

Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'e salat ve selam olsun. Ayrıca onun, hidayet önderleri olan, yaşayışlarıyla doğru yolu gösteren ve izlerinden gidilen ashabın salat ve selam olsun. O ashab ki, Hz. Peygamber (s.a.v.) haklarında şöyle buyurmuştur: "Benim as..
299,00TL
Gösterilen: 1 ile 1 arası, toplam: 1 (1 Sayfa)

Âlemlere rahmet, gönüllere merhâmet olan Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimize salât ve selam olsun. Aynı zamanda O'nun, hidâyet liderleri olan, yasaları şiârı ile doğru yolu işaret eden ve yolundan giden ashâbına da salât-ü selâm olsun. O ashâb ki, Hz. Muhammed Peygamber (S.A.V.) , onlar hakkında şöyle buyurmuştu ; '' Benim ashâbım yıldızlara benzer. (Onlardan) hangisine uyar, takip ederseniz hâk yolu bulursunuz.''

 Mezhepler Tarihi Kitabı Çeşitleri ve Fiyatları

 Ben, Muhammed Ebu Zehra olarak bu salât-ü selâm üzerine, peygamber mezhepleri hakikatinde bir kitap yazmak için oldukça fazla talep almıştım.

 Mezhepler Tarihi, anlaşılması zor olan bazı mevzuların kolaylıkla izâh edilmesini sağlayan, bazı girift hususları aydınlığa kavuşturan, küttûrin kısmın anlamakta sıkıntı çekmeyeceği ve İslâmi mezheplerin fikrî öneminden bahseden bir kitap...

 

 İslâmi mezhepler, farklı yönelimleri olan bir takım tür ve kısımlara ayrılmıştır. Bu türleri kabaca ele almak gerekirse üç ana grupta inceleyebiliriz;


Mezhepler Tarihi Kitabı Satın Al

 

 1-Îtikâdî Mezhepler

 Bu gruptan mezhepler, ''akâid'' hususunda ayrılığa düşen mezheplerden sayılır. Fakat bu ayrılık ve ihtilâflar esasen akâidler üzerine değil, ''cebir'' ve 'ihtiyarlar'' gibi kelâmcı âlimlerin üzerinde ayrılığa düştükleri bazı konularda cereyan eder. Öte yandan bütün itikâdî mezhepler, İslâmiyet akîdesinin özü, ''Vahdâniyet'' yani ''Allah'ın Birliği'' kavramı üzerinde birlik sağlamışlardır. Aslen ehl'i kıblede mevcut olan hiç kimsenin bu hususta ihtilâfa girmesi nâmümkündür.

 

 2-Siyasî Mezhepler

 Bu gruptan mezhepler, hilâfete dayalı ''hâlife seçimi'' gibi hususlarda ayrılık yaşayan mezheplerdir. Bu başlığın altında, farklı bir takım gruplara değinecek ve her birinin metod ve uygulama biçimi hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

 

 3-Fıkhî (Fıkıh) Mezhepler

 Bu gruptan mezhepler ise, insan-ı âdem topluluğunun birbirleri ile olan ilişki ve iletişimini düzenleyen, Râb ile kul arasında yaşanan ibâdet ilişkisi hususunda ''Kitap'' ve ''Sünnet'' taraflarınca koyulan hükümleri izah eden mezheptedir.

 

 Söz konusu bu meseleleri enine boyuna anlatmak birçok kitap yazılmasını lazım gerektirir. Bu sebeple bu eser, konuları en cüzi şekilde aktarmaya dikkat etmiştir. Fakat yine de, tüm bu hususları tek bir bölümde birleştirmek mümkün olmadığından yazar, mezhepler tarihi konusunu birinci bölüm olarak ''Siyâsi ve İtikâdi'' mezheplere ayırmayı uygun bulmuştur. Fıkhi mezhepler için de kitabın ikinci kısmı olarak müstakil bir kısım ayrılmıştır.