Menu
Your Cart

Blog RSS Feed

08 Jul Müzzemmil Süresi Fazileti
0 25
Sûre-i Müzzemmil, Mekke’de nâzil olmuştur. 20 âyettir. Kelimeleri, 285 kelimedir. Harfleri, 838 harftir.Sûre adım, 1.nci âyetten almıştır. “Müzzemmil” örtünüp bürünen demektir, 1.nci âyet “yâ eyyühel’..
06 Jul Mürselat Süresi Fazileti
0 25
Sûre-i Mürselât, Mekke’de nâzil olmuştur. 50 âyettir. Kelimeleri, 180 kelimedir. Harfleri, 816 harftir.Sûre, adını 1.nci âyetteki “el’Mürselât” kelimesinden almıştır. “El’Mürselât” gönderilenler demek..
01 Jul Kalem Süresi Fazileti
0 55
Sûre-i Kalem, Mekke’de nazil olmuştur. 52 âyettir. Kelimeleri, 300 kelimedir. Harfleri 1256 harftir.Sûre ismini, l.nci âyetten almıştır. Cenâb-ı Hakk, kalemin kutsallığına ve önemine yemin ederek sûre..
29 Jun Münâfikûn Süresi Fazileti
0 86
Münâfikûn Sûresi, Medine’de nazil olmuştur. 11 âyettir. Kelime sayısı 180 kelimedir. Harfleri, 976 harftir.Sûre ismini, 1.nci âyetten almıştır. Münâfıkların kötü özelliklerinden söz ettiği için sûreye..
26 Jun Tebagun Süresi Fazileti
0 58
Sûre-i Teğâbûn, Medine’de nâzil olmuştur. 18 âyettir. Kelimeleri, 241 kelimedir. Harfleri ise, 1070 harftir.Teğâbûn Sûresi, Müsebbihât Sûrelerinin beşincisi ve sonuncusudur. Bu sûrelerin okunmasındaki..
24 Jun Saff Süresi Fazileti
0 72
Sûre-i Saff, Medine’de nâzil olmuştur (inmiştir). 14 âyettir. Kelimeleri, 221 kelimedir. Harfleri ise, 900 harftir.Saff Sûresi ismini 4.ncü âyetten ("Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi, s..
22 Jun Mümtehine Süresi Fazileti
0 74
Mümtehine Sûresi, Medine’de inmiştir. 13 âyettir. Kelimeleri, 348 kelimedir. Harfleri ise, 1510 harftir.“Mümtehine” imtihan olunan kadın anlamınadır. Sûre bu konulardan söz ettiği için, sûreye bu isim..
19 Jun Haşr Süresinin Fazileti
0 76
Sûre-i Haşr, Medine'de nâzil olmuştur. 24 âyettir. Kelimeleri 445 kelimedir. Harfleri ise, 1913 harftir.Haşr, sürülme anlamına gelmektedir. Sûreye isim olan sürülme hâdisesi şöyledir. Medine’nin yerli..
17 Jun Hadid Süresi Fazileti
0 65
Sûre-i Hadîd, Medine’de nâzil olmuştur. 29 âyettir. Kelimeleri, 544 kelimedir. Harfleri ise, 2476 harftir.“Hadîd” demir demektir. 25.nci âyette demirden ve demirin fayda ve yararlarından söz edildiği ..
15 Jun Vakıa Süresi Fazileti
0 81
Sûre-i Vakıa, Mekke’de nâzil olmuştur (inmiştir). 96 âyettir. Kelimeleri, 378 kelimedir. Harfleri ise, 1703 harftir.Sûre, Vakıa adını ilk âyetinde geçen “Vâkıa” kelimesinden almıştır. Vâkıa, büyük hâd..
12 Jun Rahman Süresi Fazileti
0 58
Sûre-i Rahman, Mekke’de nâzil olmuştur. 78 âyettir. Kelimeleri, 351 kelimedir. Harfleri 1636 harftir.Rahmâtı Sûresi, ilk kelimesi olan “Er’Rahmân” diye başladığı için, ilk kelime sûreye isim olmuştur...
10 Jun Zariyat Süresi Fazileti
0 82
Sûre-i Zâriyât, Mekke’de nazil olmuştur. 60 âyettir. Kelimeleri, 360 kelimedir. Harfleri ise, 1239 harftir.Zâriyât, sûrenin başlangıcı, yâni birinci kelimesidir. Bu birinci kelime sûreye isim olmuştur..
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 131 (11 Sayfa)