Menu
Your Cart

Blog RSS Feed

19 Feb Sabah Akşam Hz. Ebu Bekrin (r.a.) Okuduğu Dua
0 20
Hz. Ebû Bekir (radıyallahü anh.) Sevgili Peygamberimize:"- Ya Resulallâh! Sabah, akşam okuyacağım bir duâ, bana öğret ve emret” dedi.Sevgili Peygamberimiz (Aleyhisselâm), Hz. Ebû Bekre (r.a.) şu duayı..
18 Feb Camiye Giderken Okunan Dua
0 36
İbn-i Abbas (r.a.)dan rivâyete göre, Hz. Peygamber (a.s.), sabah ezanından sonra camiye gitmek üzere namaza çıkarken şu duâyı okurdu:Okunuşu: “Allahümmec’al fıy kalbîy nûran, vefîy lisâniy rıûran, ve ..
17 Feb İnsanlardan Korkan Kimsenin Okuyacağı Dua
0 42
Hz. Ebû Musal’Eş’arî’den (r.a.) rivâyet edildiğine göre, Resûlû Ekrem (s.a.v.) bir toplumdan, bir grupdan korktuğu zaman şöyle duâ ederdi:“Allâhümme innâ nec’alüke fî nühurihim ve ne’ûzü bike min şürû..
14 Feb Yolcu Uğurlama Duası
0 60
Hz. Ömer’in oğlu Abdullah (r.a.)dan rivâyet edilmiştir. Abdullah bin Ömer (r.a), birini yola çıkaracağı zaman, yolculuğa çıkacak olan kimseye şöyle derdi:“Bana yaklaş da, Resûlullah bir yolcuyu uğurla..
13 Feb Korkan Kimse Yüz Kere Okusun
0 42
"Hasbünallâhü ve ni’mel vekil”.Mânâsı: Bize Allah, kafidir. O ne güzel vekildir.”Ey Allah Diyen Dosti Bu mübârek duâ için Sevgili Peygamberimiz, şöyle buyurmuştur:“Sizden herhangi biriniz, büyük bir h..
12 Feb Cennet Hazinelerinden Bir Hazinedir
0 16
Ebû Musâ (r.a.)dan rivâyet edilmiştir. Demiştir ki, Hazret-i Peygamber (a.s.), bana: Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (İl aliyyil aziym) zikrini söylesin. Çünkü bu zikir cennet hazînelerinden bir haz..
11 Feb Bir Şeyini Kaybeden, Bir Zarara Uğrayan Okumalı
0 34
“Asâ Rabbüna enyübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ rağibûn”.Mânâsı: "Umulur (ümîd ederim, ümîd ediyorum) ki, Rabbimiz, onun yerine bize ondan daha hayırlısını (daha iyisini) verir (verecektir). Bi..
10 Feb Uykusunda Korkan Kimse Okur
0 42
Amr (r.a.), babası Şuayb’dan, o da dedesinden Hazret-i Peygamber (Aleyhissalâtü uesselâm)dan şöyle rivâyet ettiğini anlatıyor: Efendimiz: "sizden birisi uykuda (yâni uykusunda) korktuğu zaman, şöyle d..
08 Feb Geçim Darlığı, Geçim Sıkıntısı Çekenin Okuyacağı Dua
0 75
İbn-i Ömer’den (r.a.) rivâyet edilmiştir. Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu:"Sizden biri geçim darlığı, geçim sıkıntısı çektiği zaman evden çıkarken şöyle duâ etsin." “Bismillâhi alâ nefsî ve mâlî ve..
07 Feb Dünya ve Ahiret Sıkıntısını Gideren Dua
0 47
Hz. Ebû Derdâ (r.a.) şöyle anlatıyor:Resûlullâh (s.a.v.), şöyle buyurdu:"Kim sabah ve akşam, yedi kere şu duayı okursa, dünyâ ve âhiretle ilgili işlerinde, kendisine üzüntü, elem, keder veren şeyleri ..
06 Feb Fakirlikten ve Yoksulluktan Kurtuluş Duaları
0 50
Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselâm şöyle buyurmuşlar:Her kim, günde yüz defa:"Lâ ilahe illallâhül Melikül’Hakkul’Mübîn” derse,"Bu duâ, o kimse için, fakirlikten, yoksulluktan kurtuluşuna bir emân, bir..
05 Feb Borçlu Kimsenin Okuyacağı Dua
0 87
Tabarani Hz. Muaz Bin Cebel’den (r.a.) şöyle anlatıyor:Hz. Peygamber Aleyhisselâm, ashâbından çok sevdiği Muaz Bin Cebel’i (r.a.) bir Cuma etrafında göremez. Cuma’dan sonra Muaz Bin Cebel’i görür ve h..
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 59 (5 Sayfa)