Menu
Your Cart

Blog RSS Feed

05 Mar Duâlarıyla Kılınan Cenaze Namazı
0 53
Her Cenaze İçin Okunabilecek Bu Duâyı Herkes Ezberlemeli“Allâhümme sebbit ehyâenâ alel İslâm. Vakbıd ervâha emvâtinâ alel imân. Vağfîr zünûbehüm ve zid ihsânehüm. Vec’alhüm şâfıan ve müşeffean yevmel ..
04 Mar Sihir ve Büyü Nasıl Etkisiz Hale Getirilir ?
0 67
Kişi, Allah (c.c.)’den, Peygamber (a.s.)’den ve dinden uzaklaşınca rûhi bunalıma düşer. Sebebini sihir zanneder.Kurtulmak için günümüzde şeytâni icraatlar ve hokkabazlık yapan büyücülerin kapısını aşı..
03 Mar Kenzül Arş ve Kadeh Duâsı
0 106
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) den rivayet edilmiştir. Şöyle buyuruyordu:Cebrail bana dedi ki:“-Ey Muhammed! Kim ömründe bir kerre bu duâyı okursa, Allahü Teâlâ onu, kıyamet gününde yüzü ayın ond..
02 Mar Nâme-i Peygamberi
0 48
Ebû Dücâne (r.a.) Allah Resûlünün huzuruna gelip:- “Yâ Resûlallah! Yatağıma geldiğim zaman değirmen sesi, an vızıltıları gibi bir şeyler görüyorum. Başımı kaldırıp baktığımda evimin orta yerinde siyah..
01 Mar Fakir Olan Bu Salavatı Okusun
0 111
Okunuşu: “Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve Resûlike ve alel mü’minîne vel mü’minâti vel müslimîne vel müslimât.”Manası: “Ey Allah’ım! Habibin ve Resûlün Hz. Muhammed’e salât et. Mümin olan erk..
27 Feb Bu Salavatı Okuyan Peygamberimizi Rüyasında Görür
0 66
Okunuşu:“Allahümme salli alâ rûhi Muhammedin filervâhi ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsadi ve âli alâ kabri Muhammedin fil kubûr. Allahümme belliğ minnî tehiyyeten ve selâmâ.”Manası:“Ey Allah’ım..
26 Feb Cennete Müminlerin Duâsı
0 29
Okunuşu: Sübhânekellâhümme.Manası: “Allah’ım! Seni teşbih ve tenzih ederizAçıklama: Bu duâ, cennete giren müminler tarafından okunacağı Kur’an-ı Kerim’in 10. uncu suresi olan “Yunus Suresi”nin 10. unc..
25 Feb Şifa İçin Sekine Duâsı
0 103
Allâhü Ekber (10) defa*Bismillâhir rahmânir rahıym* Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün se yec'alüllâhü ba'de usrin yüsrâ* Ve anetil vücûhü lil hayyil kayyûm* Ve innallâhe biküm le raûfün ra..
24 Feb Meleklerin Müminlere Mağfiret Dilemesi
0 80
Okunuşu: “Rabbenâ vesîte külle şey’in rahmeten ve ilmâ. Fağfır lillezîne tâbû vettebehû sebîleke ve kıhim azâbel cahîm. Rabbenâ ve edhilhim cennâti adninilletî veadtehüm vemen salaha min âbâihim ve ez..
23 Feb Müminlerin Birbirlerine Duâsı
0 54
Okunuşu: “Rabbenagfirlenâ ve liihvâninel-lezîne sebekûnâ bil îmân. Velâ tec’al fî kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfür rahîm.”Manası: “Ey Rabbimiz! Biz ve bizden önce iman etmiş olan ..
22 Feb Tefekkür Ehli Müminlerin Duâsı
0 39
Okunuşu: “Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ. Sübhâneke fekmâ azâbennâr. Rabbenâ inneke men tüdhilin nârâ fekad ahzeyteh. Vemâ lizzâlimîne min ensâr. Rabbenâ innenâ semi’nâ münâdiyen yünâdî lilimâni en âm..
20 Feb Peygamberimize Emredilen Duâlar
0 28
Okunuşu: “İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn. Lâ şeıîke lehu ve bizâlike iiminü ve ene evvelül müslimîn.”Manası: “Gerçek ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm..
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 295 (25 Sayfa)