Menu
Your Cart

Blog RSS Feed

04 Apr OKUYANIN DİLEĞİ KABUL OLUR
0 47
Tabarânî’nin hasen senedle rivâyet ettiği Hadîs-i Şerîfde Sevgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır.“Her kim, sabah ve akşamlayınca şu kelimelerle duâ ederse, Cenâb-ı Hakk, o kulunun her ne dil..
03 Apr Dükkan Açılırken Okunacak Dua
0 29
Bir Müslüman, her ne zaman olursa olsun dükkanını, işyerini veya atölyesini, ticârethanesini açarken şu duâyı okursa, kazancında bereket, evinde huzûr ve mutluluk çiçekleri açar:“Bismillah, Allâhümme,..
01 Apr Seferde Okunacak bir Dua
0 38
Abdullah İbn-i Serces (r.a.)dan sahih isnadla rivayete göre, demiştir ki, “Hazret-i Peygamber (s.a.v.) Efendimiz yolculuğa (sefere) çıktığı zaman şöyle duâ ederdi:"Allâhümme entes’sâhibü fis seferi  v..
31 Mar Yemekten Sonra Okuyanın Günahı Bağışlanır
0 68
Muâz îbn-i Enes (r.a.)dan rivâyet edilmiştir, demiştir ki, Hazret-i Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, şöyle buyurdu:Her kim, bir yemek yerde (sonra) şöyle duâ ederse: "El’hamdü Iillâhillezî at'amenî bâza ..
30 Mar Birilerinden Korkulduğu Zaman Dua
0 38
Abdullah İbn-i Ömer (r.a.)dan rivayet edilmiştir, demiştir ki, Hazret-i Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:“Bir saltanat sahibi sultandan (idareciden) veya başka herhangi birisinden korktu..
27 Mar Namazlardan Sonra Şu Dua Okunur
0 72
Sa’d İbn-i EbîVakkâs (r.a.)dan rivayete göre, Hazret-i Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, namazlardan sonra şu kelimelerle Allah’a sığınır ve O’ndan (Allâh’tan) yardım isterdi:"Allâhümme, innî e’ûzü bike m..
26 Mar Resullahın Çok Okuduğu Dua
0 70
Ey dost! Hazret-i Peygamber (Aleyhissalatü vesselam) Efendimizin sık sık okuduğu pek çok duaları bulunmaktadır. Bunlardan biri de şu okuyacağımız duâdır.Enes İbn-i Malik (r.a.)dan rivayet edilmiştir, ..
25 Mar Bu Dua İle Dua Edenin Duası Kabul Olur
0 43
Hz. Enes (radıyallahü anhu)dan rivayet edilmiştir, demiştir ki Hazret-i Peygamber (Sallallâhü aleyhi ve sellem) ile beraberdim. Bir adam dua ediyordu ve şöyle diyordu:“Yâ Bedî’assemâvâti, yâ Hayyü yâ ..
21 Mar Hayır, Zekat, Sadaka Gibi Sevap Olan İyilikleri Yapanın Duası
0 44
İmâm-ı Nevevî, “Ezkâr” isimli eserinde kaydettiğine göre, " vevî şöyle diyor;“Bir kimse, zekat, sadaka ve adak gibi, binlerine yaptığı sevâb ge ren iyilikler ve hayru hasenât gibi salih ameller işledi..
20 Mar Geceleri Uyuyamayan Okur
0 49
Zeyd bin Sâbit (r.a.), rivâyet etmiştir, demiştir ki,“Geceleri sıkıntı basıp uyuyamıyordum. Bana ârız olan bu uy-kusuzluktan Hazret-i Peygambere (a.s.) durumu anlatıp şikâyette bulundum. Resûllulah (s..
19 Mar Hz. Ebubekir'in Mağfiret Duası
0 47
Hz. Ebûbekris’Sıddîk (r.a.), Hz. Peygamber Aleyhisselâm’a şöyle ricada bulunmuştu:"-Yâ Resûlallah! Bana bir dua öğret ki, onunla namazlarımda ve evimde dua edeyim demişti.Bunun üzerine Hz. Peygamber (..
18 Mar Okuyanın Büyük Günahları Dahi Bağışlanır
0 53
Resûlü Ekrem (Aleyhis selâm) Efendimiz buyurmuştur:"Kim, her namazın sonunda (şu istiğfar duasını) okursa, düşmanla muharebeden kaçsa bile, günâhları bağışlanır.” Tabaranî rivâyet etmiştir.01 istiğfar..
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 92 (8 Sayfa)