Ahzab Sûresi, Medine’de nazil olmuştur. 73 âyettir. Kelime sayısı, 1280 kelimedir. Harfleri 5790 harftir.

Sûre ismini 20.nci âyetten almıştır. "Ahzâb” hizbin çoğuludur. Gurup ve topluluk mânâlarına gelir. 20 sayfadan meydana gelen Kur’ân cüzünün dörtte birine de hizib denir. Bu sûre, Müslümanlara karşı toplanmış düşman topluluklarından söz ettiği için bu ismi almıştır.

Fazileti: Hz. Ömer (r.a.) “Nisâ, Ahzab ve Nûr” sûrelerini öğrenin diye bir emir yayınlamıştı.

Harise Bin Mudarrib’den rivâyete göre:

Manasısı: “Ömer Bin Hattab (r.a.) bize, Nisa, Ahzâb ve Nûr Sûrelerini öğrenin diye yazılı emir gönderdi" demiştir. FethuiKadir.

Ey Dost! Ahzâb Sûresi’nde İslâm âile hayâtını ilgilendiren bir çok emir ve tavsiyeler vardır. Peygamberimizin hanımlarından Müslüman hanımlara örnekler vardır.

Bu sûre, kısmetin açılması için 7 kere okunur. Ve biiznillâhi okuyanın veya niyetine okunanın kısmeti açılır. 41 kere okuyanın rızkı açılır. Alış verişi ve kazancı bol olur. Zorlandığı işler kolaylaşır. Bütün bunlar birer vesiledir, Cenâb-ı Hakk’ın lutfuna ermek için vesselâm!..