Zat’ında, sıfatında, fiilinde hiç kimse O’na denk olamaz, Celal ve Cemal Sıfatlarının mutlak sahibi O’dur.
Cenab-ı Hakk’ın Celal ism-i şerifi ulühiyyeti zahir oldu. Bu tesirle halk, ulühiyyeti anlamaktan aciz kaldı. İsm-i Celal ile vücut kelam buldu. Bu İsm-i Celal’in tesiri ile iki zıt meydana geldi.
“Ancak Celal ve Kerem Sahibi olan Rabbinin varlığı bakidir.”
Ebu Said Harraz Hazretleri’ne sordular:
-Rabbini ne ile tanıdın?
-Zat’ında iki zıddı cem etmesi ile tanıdım, demiş ve:
“O her şeyden öncedir. Kendisinden sonra hiçbir şeyin kalmayacağı Son’dur. Varlığı aşikardır.

Gerçek mahiyeti gizlidir. O her şeyi bilir.” Mealindeki ayeti okumuştur.

Kainatta meydana gelen her şey O’nun Celal ve  Cemal sıfatlarının birer tezahürüdür.

Bu ism-i celiliyle dostlarını fazlı keremi ile yüceltmiş, adli ile de düşmanlarını zelil etmiştir.
Bize gereken ise bütün kötü sıfatlardan arınmaya çalışmaktır.

-Her kim bu ismi şerifi bir bardağa yazarak su ile doldurur ve içerse halk arasında hürmet edilen bir kişi olur.

-Zalim kimseleri dize getirmek için bu ismi şerifi okumalıdır.