Mükellefleri hesaba çeken, ihtiyaç olan şeyleri yaratan. Mahlukatına nimetlerini sayan.
İnsan her an Allah’a Muhtaçtır. Allah onun her işine kafidir. Lakin Cenab-ı Hakk birtakım sebepler tedbiri umur ettiği için insan, kainatta meydana gelen işleri ve hadisleri gördüğü ve hissettiği sebeplerden bilir. Bu iş olmasaydı, kişi: ”Böyle yapmasaydım öyle olmazdı.” Der. Adeta işlerin ve hadislerin gerçek meydana getirici olan ve mutlak kefili bulunan Allah’ı unutur ve:
“Ey insanlar siz Allah’a muhtaçsınız.” Tenbihini göz önüne getirmez. Fakat Allah Teala’nın Kalp gözlerini açtığı kulları:
“Hiçbir şey Allah’ın koyudğu kanunları geçersiz hale getiremez. Hakim ve övülmeye layık olan Allah katından indirilmiştir.” Diyerek her şeyi Allah’tan bilirler, her şeyin kefili olduğunu anlarlar.

Bizim her işlediğimiz fiillerimizde kefil ve vekilimiz olan Cenabı hakk kendine bizi de tevkil ederek:

"puta tapanlardan biri sana sığınırsa onu güvene al. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin." ayetini inzal ediyor ve bizi namazımızda: "kendine hamd edenin hamdine duydu." sözü ile vekil kılıyor.

Allah Teala çeşitli ayeti kerimelerde şöyle buyuruyor: "kim allah'a güvenirse, O ona kafidir."