En büyük, hiçbir akıl büyüklüğünü kavrayamaz.

Allah’ın büyüklüğü karşısında kimse Onunla münazaraya kalkışamaz. Kalkışan, her iki alemde de belasını bulur. Şöyle tarihe bir göz ucu ile bakarsak gayet açık bir şekilde bunu görürüz. Nerede Firavunlar Nemrudlar Ebu Lehebler Ebu Cehiller Allah’ın kanunlarını tanımayan, inkar eden kafirler!

Bu mübarek ism-i şerifin gerek nefislerin gerekse akıllarda büyük bir kıymeti vardır. Çünkü Allah Teala bu ism-i celili ile kullarına tenezzül ediyor: “Büyüklük benim örtümdür.” Buyurup, güya bize mukaddes bir örtü oluyor. Bu ism-i celil, büyük gün denilen bir günde, büyüklük örtüsü yüzünde olduğu halde kendisi arasında bir hicaptır. Bununla Musa Aleyhisselam’a: “Sen beni göremezsin.” Buyurmuştur. Büyüklük taslıyarak meydana atılan insan, bu ism-i celili karşısında görür, derhal helak edilir. Kıyamette büyük günde belasını bulur.

-Adeti saati Güneştir. Büyükler Yanındaki işlerin husulü için mezkur adet okunur.

Günde 100 defa okuyan, halk içinde şerefe nail olur

-Borç Altında ezilen kimse biner defa okursa Allah'ın izni ile borcunu ödemeye muvaffak olur.

-Şartlarına riayet ederek bu ismi kendisine vird edinip okuyan kimse mahlükat arasından sıyrılarak yüce mertebelere ulaşır.