Dinen yapılması zanni delillerle istenen hükümlerdir. Namazın da vacipleri vardır. Biz Müslüman olarak bunları da öğrenmek mecburiyetindeyiz. Namazın farz ve vaciplerini bilmeyen insanın namazı doğru olmaz. İşte bu vacipler şunlardır:

I - “Allâhü ekber” sözüyle namaza başlamak.

2-Her rekatta Fâtiha Suresi’ni okumak.

3-Farz namazların ilk iki rekatlarında, sünnet ve vitir namazının her rekatında Fâtiha’dan sonra zammı sure okumak.

Zammı sure: Bir küçük sure veya o büyüklükte en az üç ayete denilir.

4-Fâtiha’yı sure ve ayetlerden evvel okumak.

5-Secdede alınla beraber burnu da yere koymak

6-Dört rekatlı namazlarda iki rekattan sonra oturmak(ka’de-ûlâ).

7-Birinci ve ikinci oturuşta “Ettehıyâttü”yü okumak.

8-Namazın bitiminde sağa ve sola selam vermek.