Sûre-i Nâziât, Mekke’de nazil olmuştur. 46 âyettir. Kelimeleri, 197 kelimedir. Harfleri, 753 harftir.

Sûre, adını 1.nci âyetteki “en’Nâziât" kelimesinden almıştır. “Nâziât” şiddetle söküp çıkarmak, veya çekip çıkan, söküp çıkan anlammadır. 1.nci âyetin anlamı: “Andolsun boğarcasına şiddetle çekip çıkaranlara (meleklere)" (âyet i)

Âyet, kâfirlerin rûhlarını alan melekler, öyle şiddetle alacaklar ki, sanki tââ derinliklerden birşeyi söküp çıkarırcasına zahmet ve acı verecekleri dile gelmiş olmaktadır. Sûrenin ana konusu âhi- rettir.

Fazileti: Nâziât Sûresi’nin fazileti de ölüm acısı ve son nefesinde îmân ile göçme ile ilgilidir.

Her kim, Nâziât Sûre-i Şerîfe’sini devamlı okumayı kendisine vazife edinirse, son nefesini verirken ölüm acısı duymaz. Yâni, Azrâil (a.s.) o mü’minin rûhunu tereyağından kıl çeker gibi alır. Ve son nefesinde îmân ile âhirete göçer, îmân ile ölür demek olur, îmân ile ölme bir mü’min için nimetlerin en büyüğüne ermek demektir. îmân ile ölen bir kulun âhiret işleri artık yolunda gider ve gidecek demek olur. 2.nci âyet buna işaret etmektedir. “Yine andolsun, o usulcacık çekenlere” yâni, mü minlerin canını alırken çok hafif, usulcacık çeken meleklere 2.nci âyet