Sûre-i Rûm, Mekke’de nâzil olmuştur. 60 âyettir. Kelime sayısı, 819 kelimedir. Harfleri ise, 3514 harftir.

Bu sûreye isim olarak “Rum Sûresi” denmesinin sebebi Romalılarla İranlılar arasında geçen savaştan söz ettiği için bu isim verilmiştir. İlk savaşta İranlılar galip gelmişti, sonra olacak savaşta Romalıların galip geleceği bildirilmişti. Olay Kur’ânın dediği gibi olmuştur.

Sûrenin başından beş âyetin Türkçe meâl ve anlamı:

“1. Elif, Lâm, Mîm, 2-5. Rumlar (Doğu Roma’Iılar), Arablann bulunduğu bölgeye, (Arab ülkesine) en yakın yerde mağlup oldular (yenilgiye uğradılar). Halbuki onlar, bu mağlubiyetlerinden sonra birkaç (3-9) yıl içinde gâlib geleceklerdir. Eninde sonunda emir (hüküm) Allah’ındır. O gün (Romalıların gâlib-üstün geldiği gün) mü’minler Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O (Allah) mutlak güç sâhibi-Azîz’dir, esirgeyici-Rahîm’dir = çok çok merhametlidir.” (1,2,3,4,5.nci âyetler)

Fazileti: Her kim, düşmanlannı mağlûp etmek istiyorsa, bu sûreyi okumalıdır. Rûm Sûresi, savaş zamanlarında, düşmanların mağlup olması için üçer kere okunur. Bu vesiyleyle düşmana Allâh’ın izniyle galip gelinir.