Allah Rasulü (s.a.v.) Şa’ban ayı girdiğinde şöyle derdi: “Nefsinizi Şa’ban ayı için temizleyin. O ayda niyetinizi güzel yapıp, sağlamlaştırın. Çünkü Allah, Şa’ban ayını, diğer aylara karşı benim size olan üstünlüğüm gibi üstün kılmıştır.”

Âlimlerden birisi şöyle diyor:

“Receb bedeni, Şa’ban kalbi, Ramazan ise ruhu temizler. Eğer Receb’de beden, Şa’ban’da kalp temizlenmezse, Ramazan’da ruh nasıl temizlenebilir?”