Sûre-i Saff, Medine’de nâzil olmuştur (inmiştir). 14 âyettir. Kelimeleri, 221 kelimedir. Harfleri ise, 900 harftir.

Saff Sûresi ismini 4.ncü âyetten ("Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi, saff bağlayarak savaşanları sever”) almıştır.

Saff Sûresi, “Müsebbihât” Sûrelerinin 3.ncüsüdür. Fazileti ile ilgili açıklama Tesbihli Sûrelerin birincisi olan “Hadîd” Sûresi’nde geçti.

Saff Sûresi bir buçuk sayfalık kısa bir sûredir. Okunmasının fazileti de bunların güçsüz bir ihtiyara kolay gelmesi için tavsiye edilmiştir.

Fazileti: Saff Sûresi’nin özellikleri şunlardır: Aile huzûrsuzluğunun gitmesi için, Saff Sûresi 70 kere okunur. Okunan Sûrenin yüzü suyu hürmetine huzûrsuzluk biiznillah kendiliğinden gider.

Saff Sûresi 3 kere okunup kendi üzerine üflenen düşmanlar okuyanın üzerine yol bulup gelemez. Böylece düşmanların şerrinden emin olur vesselâm!...