Sûre-i Teğâbûn, Medine’de nâzil olmuştur. 18 âyettir. Kelimeleri, 241 kelimedir. Harfleri ise, 1070 harftir.

Teğâbûn Sûresi, Müsebbihât Sûrelerinin beşincisi ve sonuncusudur. Bu sûrelerin okunmasındaki sevâbın çokluğu Hadîd Sûresi’nde yâni, Tesbihli Sûrelerin birincisinde anlatılmıştır.

Sûre ismini, 9.ncu âyetinden almıştır. “Teğâbûn” aldanma anlamına gelir.

Fazîieti: Bu sûrenin fazileti husûsunda bazıları da şöyledir:

Teğâbûn Sûresi, göğüs, nefes darlığı çeken kimselere içirilmek için bir bardak suya 7 kere okunsa ve üflense, biiznillâh şifâ olur.

Bir şeyini korumak için bir yere koyarken Teğâbûn Sûresi’ni 7 kere okuyup üfleyerek saklasa, Cenâb-ı Hakk, o kulunun emânetini hıfzeder, korur. Bütün bu faziletler, okuduğu Kur ân Sûresi’nin yüzü suyu hürmetine olan Allâh’ın yardımıdır. Cenâb- ı Allâh, Kitâbı’ın okuyanları sever. Sevdiği kullarını da mahrûm etmez vesselâm!..

Bu sûrelerin açıkladığı mânâ ve özellikleri topluca belleyip öğrenmek için, güvenilir bir Türkçe Kur’ân meâli alıp güzel güzel okuyup tefekkür etmek gerekmektedir.