Okunuşu:

“Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ. Sübhâneke fekmâ azâbennâr. Rabbenâ inneke men tüdhilin nârâ fekad ahzeyteh. Vemâ lizzâlimîne min ensâr. Rabbenâ innenâ semi’nâ münâdiyen yünâdî lilimâni en âminû bi rabbiküm fe âmennâ. Rabbenâ fagfir lenâ zünûbenâ ve keffır annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ maal ebrâr. Rabbenâ ve âtinâ mâ veadtenâ alâ rusülike ve lâ tuhzinâ yevmel kıyâmeh. İnneke lâ tuhliful mîâd.”

Manası: “Ey Rabbimiz! Sen bu (gökleri ve yerleri bunlarda bulunanları) boşuna yaratmadın. Seni tesbih ve tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinden koru.”

“Ey Rabbimiz! Doğrusu biz, “Rabbinize iman edin diyerek imana davet eden bir davetçiyi işittik ve İman ettik.

Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ve kusurlarımızı ört ve canımızı iyi kimselerle beraber al.” “Ey Rabbimiz! Peygamberin vasıtasıyla bize vadettiğin sevabı ve nimetleri ver. Kıyamet gününde bizi rezil ve rüsvay etme. Gerçek ki, sen vadinden dönmezsin.”