Havas ilmi, genellikle harflerin ve sayıların, esmaların veya ayetlerin sırlarından, hikmetlerinden faydalanılarak çeşitli etkiler elde etmek için esmanın veya ayetin kendisi ya da vefki ve bunlara bağlı harf ve sayılar ile tılsımlar kullanılarak ve bu sistem üzerine kurulmuş bir ilim olarak bilinmektedir. Gerçekte bu tanımdan çok daha geniş bir kapsa¬mı ihtiva eder ve uçsuz, bucaksız, sınırsız bir ilimdir. Bu çalışmamızda