Menu
Your Cart

Faydalı Yazılar

17 Nov Eve hırsız girmemesi için
cagri 0 1892
Bir kimse yukarıdaki şekilde gösterilen (B) harfini bir taşın üzerine yazıldıktan sonra evin duvarına konacak olursa o eve hiçbir hırsız giremez olur...
16 Nov Şifa için bir reçete
cagri 0 1054
Bir kimse bu harfin şeklini bir kağıda yazar, bu harfle birlikte Allah"ın (B) ile başlayan güzel adlarını da yazıya ekleyerek yazdıktan sonra bu yazıyı temiz bir suya koyduktan  sonra, o suyu zayıflık..
15 Nov Hak aramak için
cagri 0 974
Okunacak Dua: eyyühel Melikül azim, esseyyid tah  el reisül ekber, ve esri' bi hakkı hiye 2, Yehun 2, Şekmehel 2, sahlu,ve temessel li bi sûretin hasenetin acel. Bir kimsenin hakkı başkası tarafından ..
15 Nov Bir hazinenin veya definenin kapısının kapanması için
cagri 0 162
Bir hazine veya definenin yerine girecek olumun girdiğin yerin kapısı üzerine kapanmaması içine yapmalısın. (Elif) harfi ile birlikte o harfin Hizmet Meleğinin adını ve bu harfin gizli sayıların bir k..
14 Nov Cinlerle konuşmak için
cagri 0 157
Allah olarak her şeyin üstünde bulunmaktayım, ben sonsuzluğun sonsuzluğuzamanın da zamanıyım, merhametlisi en merhametlisiyimCin görmek isteyen bir kimse bu mahlukların kendi aralarında ne konuştuklar..
13 Nov Korunmak için
cagri 0 78
Okunacak Dua Budur:Allahümme! İnni es'elüke yâ lâtif blmn  da’tehü herfül Lammi minel esraril mahzun ti vel envaril meknüneti en tüsahhir dam hazel harfi fima emerehüm bihi, Inne alâ külli şey in Kadi..
12 Nov Bol Rızık İçin
cagri 0 96
43 - EL KERÎM Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol Zikir Sayısı: 270 - Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için okunur. Ebced değeri 72.900 Ya Kerim ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır ka..
11 Nov Dedikodudan kurtulmak için
cagri 0 71
Okunacak Dua Budur:Allahümme İnni es’elüke Yâ Gani, yâ Q«t far, yâ Gafir, yâ Gafur, bima evda’tehü hm fül Gayni (Gayn,) minel esrarii meknüneti vel envaıi mahzuneti, en tüsahhir  hüddam hazel hm fi fi..
10 Nov Bir duvarı yıkmak için
cagri 0 89
Okunacak Dua Budur:Allahümme! İnni es’elüke Yâ Zeki  evda'tehü harfü-zzayyi min  esraril mahzuneti en tüsahhir ii hüddıtın zihil esmâi inneke alâ külli şey’in Bir kimse yukarıda gösterilen (ZAY) hmiıİ..
09 Nov Budalalıktan kurtulmak için
cagri 0 86
Bir kimse yukarıda gösterilen (HA) harfin yükümlü sayı kıymetini kırmızı bakır bi kab içine güzel kokulu fesleyen dalını kalem olarak kullanarak gül suyu safran karışı ile yazarsa e Hindçe kıymeti ola..
08 Nov Savaş veya düşmanı def etmek için
cagri 0 95
AiiMİıümrne! İnni es'elüke yâ Hay, yâ Ha-yö Hamîd, yâ Hannân, yâ Hasib, yâyâ Hakk, yâ Hafız, bimâ evda'tehü tul hai minel esraril meknuneti en tüsahye hüddam hazel harf yütî'uneni fima fihi rizâ innek..
07 Nov Çiçek hastalığından kurtulmak için
cagri 0 87
Bir kimse yukarıda belirtilen üçgeni gümüşten bir plaka üzerine nakış ettikten sonra küçük bir çocuğun başına bağlanırsa,o çocuk çiçek hastalığına tutulmak ve sık ağlama huyu varsa,ağlaması azalarak y..
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 702 (59 Sayfa)