Bir kimse yukarıdaki şekilde gösterilen (B) harfini bir taşın üzerine yazıldıktan sonra evin duvarına konacak olursa o eve hiçbir hırsız giremez olur.