Okunacak Dua: eyyühel Melikül azim, esseyyid tah  el reisül ekber, ve esri' bi hakkı hiye 2, Yehun 2, Şekmehel 2, sahlu,ve temessel li bi sûretin hasenetin acel. Bir kimsenin hakkı başkası tarafından  alması için (Elif) harfini  yazarsa yukarıda gizilik taşıyan duayı  tuğu yumurtanın üzerine okumalı. Oku yumurtayı ateşe vermelidir. Bu şekilde hizmet meleği yanına gelerek dilekte bulunduğu yerine getirir.